Clicky

TPR Academy - Junior

Junior Tennis & Padel

Vanaf 8 jaar verlaten onze kids de padel- en tennisspeeltuin en leren ze spelen op een half terrein om dan te evolueren naar het padellen of tennissen op een volledig terrein. Hierbij maken onze juniors kennis met het specifieke aan padel of tennis en worden ze echte padel- of tennisspelers.

Op zowel technisch als tactisch gebied ontwikkelen we onze juniors om correct te leren padellen of tennissen, elk op zijn / haar niveau en tempo.

Onze juniors krijgen 1 keer per week les.

Schrijf je in