Clicky

TPR Academy - Visie en info

Op 01/01/2022 wordt de TPR Academy opgericht om de voormalige tennis- en padelwerking van Tc Rumbeke en Padel Rumbeke te koppelen.  De oprichting van de TPR Academy vormt een cruciale stap in de professionalisering van de sportieve werking binnen de club.  Het bundelen van de jarenlange ervaring van alle betrokkenen vertaald in een duidelijke, eendrachtige en transparante structuur moet de basis vormen van een professionele werking.

De TPR Academy beoogt een totaalaanbod voor zowel tennis als padel en dit voor elke speler, jong en minder jong, recreatief en competitief. 
Dit alles staat onder leiding van een goed opgeleid en begeleid trainersteam.

De TPR Academy werkt nauw samen met de federaties Tennis Vlaanderen en Padel by Tennis Vlaanderen en deelt hun volledige visie. 

Vanuit de federatie wordt een fonds aangereikt om het niveau van de werking te evalueren.  Dit fonds vormt de rode draad doorheen onze structuur en dagdagelijkse werking.

Het voortdurend bijsturen en optimaliseren van de werking van de TPR Academy is een prioriteit.

De TPR Academy staat onder de dagelijkse leiding van hoofdtrainer Maarten Casteleyn, bijgestaan door de sportieve cel.
Voor sportieve en extra-sportieve vragen ivm de TPR Academy kan u bij hem terecht.

Maarten Casteleyn
maarten@tprumbeke.be
0496 03 46 12